ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ - ПЕЛЕТНИ КАМИНИ - ПЕЛЕТНИ КОТЛИ - АВТОМАТИЗИРАНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО И БИОМАСА - СОЛАРНИ СИСТЕМИ

ТЕРМОПОМПЕНИ БОЙЛЕРИ- DEFRO PC ECO 250 със 1 серпентина

ТЕРМОПОМПЕНИ БОЙЛЕРИ
DEFRO PC ECO 250- цена с ДДС 4600лв

Термопомпения бойлер тип въздух / вода DEFRO ECO PC 250, е модерен продукт, който ще намали значително на разходите за производство на топла вода за бита. Широкия температурен диапазон на засмуквания от помпата въздух позволява помпата да работи непрекъснато през цялата година, независимо от времето през деня и атмосферните условия.

DEFRO ECO PC 250 е изключително икономичен и благоприятен за околната среда уред. Той може да намали разходите за затопляне на топла вода до 80%, като използва топлинната енергия на помещението. Освен това бойлера има допълнителна серпентина, която позволява пълна интеграция съм съществуващи вече отоплителни системи. Благодарение на това през зимния сезон може успешно да работи с котел на твърдо гориво, камина с водна риза, нафтови котли, и т.н.
Уникалната конструкция на термопомпения бойлер гарантира много високи стойности на COP в рамките 3-4,5.

Монтажа и обслужването са ограничени до минимум

Благодарение на компактната си структура всички монтажните работи са ограничени до възможния минимум. Не се изискват никакви изкопни работи. Не са необходими каквито и да е работи по покрива, именно заради това не съществуват предпоставки за нарушение на изолацията и появата на течове. Монтажа е сведен до хидравлично свързване и направата на въздуховоди.Простотата на контролния панел, както и четливия и ясен дисплей прави ежедневната работа на уреда изключително лесна и безпроблемна.

Многофункционално управление

Контролния панел на уреда позволява пълен контрол на параметрите на работа на уреда. Допълнителните функции са: седмичен програматор, разскрежаване на изпарителя, измерване и индикация на външна температура, измерване на температура на входящата вода, температура на изпарителя и дезинфекция на топлата вода срещу Legionella.

Широк спектър от приложения

Термопомпения бойлер DEFRO ECO PC 250 може да работи като самостоятелна или допълнителна система за топла вода. Наличието й обесмисля закупуването на други уреди за БГВ

В зависимост от положението на въздуховодите термопомпа може да работи в много конфигурации, започвайки от използването на остатъчна топлина за затопляне на водата чрез изсушаване и охлаждане чак до вентилация.

ТЕРМОПОМПЕНИ БОЙЛЕРИ

TDB-C S1 200 и TDB-C S1 300- със 1 серпентина

TDB C-S1 200-ЦЕНА С ДДС-2650лв / TDB C-S1 300-ЦЕНА С ДДС- 3064лв

ТЕРМОПОМПЕНИ БОЙЛЕРИ

Към базовия модел термопомпа е добавена серпентина към която може да се подвключи независим топлинен източник.

TDB-C S2 200 и TDB-C S2 300- със 2 серпентини

TDB C-S2 200-ЦЕНА С ДДС- 2726лв / TDB C-S2-ЦЕНА С ДДС-3169лв
ТЕРМОПОМПЕНИ БОЙЛЕРИ
Към базовия модел са добавени две серпентини за подвключване на два независими топлинни източника
Tyxo.bg counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg